hqdefault

Hvornår er der tale om et misbrug?

I takt med at der i medierne kommer flere og flere historier om at unge, såvel som voksne mennesker i Danmark kommer ind i et misbrug, er det nærliggende at stille spørgsmålet om, hvad et misbrug egentlig er, og hvad man skal være opmærksom på når det handler om et misbrug. Med dette indlæg forsøges det at samle en række informationer om et misbrug.

Hvad betegner et misbrug?

Man hører ofte at de danske unge har et overforbrug af rusmidler, og det kan derfor være nærliggende at fremsætte argumentet om, at en del unge er i farezonen for at udvikle et misbrug. Et misbrug opstår dog ikke fra den ene dag til den anden, og det er derfor en proces som kan stoppes, hvis man formår at gribe ind tidligt i forløbet.

Helt generelt kan man opfatte et misbrug som et overforbrug af et givent rusmiddel, hvilket dog ikke er en helt tydelig definition. Der er i dette tilfælde tale om et overforbrug, der er så stort at det går ud over individets normale hverdag. Uanset hvilket rusmiddel der er tale om, er der en række fællestræk der gør sig gældende, hvilket for eksempel kan være at misbrugeren har en forhøjet hqdefaultrisiko for at gøre skade på sig selv, eller på mennesker i vedkommendes omgangskreds. Her kan der være tale om fysiske såvel som psykiske skader. Det kan for eksempel være at vedkommende har svært ved at fokusere og fungere på arbejdspladsen eller i hjemmet.

Uproblematisk og problematisk forbrug

Det er ofte en nødvendighed at man kan skelne mellem et problematisk og uproblematisk forbrug af et givent rusmiddel. Dette er nødvendigt for at kunne vurdere, om der er behov for en ændring i personens vaner, eller om det givne rusmiddel ikke gør nævneværdig skade på en persons liv, da det kun indtages ved enkeltstående begivenheder.

ADD YOUR COMMENT