8547358930_a5fcea8434_b

Hvordan forebygges støvmider i boligen?

Hvad skyldes støvmidler i en bolig?

Husstøvmider hører ikke nødvendigvis sammen med støv eller manglende hygiejne, da den større sammenhæng skal findes i forbindelse med fugt. Undersøgelser med indendørs luftfugtighed har nemlig vist, at fugtigheden i boligen er afgørende for, hvor mange støvmider der findes i den givne bolig.

Hvordan forebygger man støvmider i boligen?

Da støvmider optager vand direkte gennem deres hud, kan man sige at de er dybt afhængige af, at der er en grad af luftfugtighed. Studier har vist at støvmiderne trives bedst, hvis luftfugtigheden i bol8547358930_a5fcea8434_bigen er et sted mellem 45% og 50%. Derfor bør man sørge for at luftfugtigheden i boligen holdes under 45%, da antallet af støvmider her vil være lavere end ellers. På trods af at luftfugtigheden holdes under 45%, kan man dog stadig opleve at der er et relativt højt antal af støvmider i boligen, og typisk vil der være et stort indhold af støvmider i madrasser og senge. Dette udsagn underbygges af undersøgelser fra boliger i København, der viste at der var cirka 60% af boligerne, der havde et højt indhold af støvmider i deres madrasser.

Det er vigtigt at man udskifter luften i ens bolig flere gange i løbet af en dag. Ofte kan det være en god idé at lufte ud 3 eller 4 gange i 6-12 minutter hver eneste dag. Er man bekymret for varmetabet i den forbindelse, har det ikke nødvendigvis den store effekt, da man ikke når at nedkøle elementer som vægge og møbler i boligen ved en så kort udluftning. For at sikre sig at luftfugtigheden i boligen ikke er for høj, kan man eventuelt anskaffe sig et hygrometer, der gør det muligt at måle luftfugtigheden i boligen.

Derudover anbefales det at man gør grundigt rent i boligen en gang om ugen, da dette ligeledes er med til at forbedre det indendørs klima, og hjælper med at minimere mængden af støv.

ADD YOUR COMMENT