POL_chelm_Liceum_med

Hvad er KOL?

KOL er den dag i dag blevet blandt de mest almindelige lungesygdomme i Danmark. Man mener endda at op til 8 ud af 10 tilfælde af KOL kan kædes sammen med rygning. Da denne sygdom kommer ind på livet af en stor del af danskerne, er det nærliggende at samle en række informationer omkring denne sygdom.

Hvad er KOPOL_chelm_Liceum_medL?

KOL er en kronisk lungesygdom, der typisk udvikler sig over en periode på et sted mellem 15 og 30 år. Undersøgelser har vist at rygning er blandt de hyppigste årsager til, at personer i Danmark udvikler denne kroniske tilstand. Kendetegnet ved denne sygdom er at der findes en kronisk irritationstilstand i lungerne.

Hvilke symptomer er blandt de mest almindelige?

Blandt de mest almindelige symptomer er blandt andet følgende:

* Personen har sværere ved at trække vejret
* Hoste og slim i lungerne

Derudover ledsages tilstanden ofte at følgesygdomme, som for eksempel afkalkning af knoglerne, depression og sygdomme i hjertet. Desuden vil personer der ikke bevæger sig så meget, opleve at de får smerter i musklerne, og at deres muskler generelt bliver svækkede.

Hvad sker der i kroppen når man har KOL?

Når man har fået tilstanden KOL, er personens luftveje kronisk irriterede, som følge af at de er blevet forsnævrede. Denne forsnævring i luftvejene betyder, at transport til og fra lungerne bliver besværligere, hvilket er grunden til at personer som er ramt af KOL ofte vil opleve, at de har svært ved at trække vejret.

Hvilke årsager til KOL er blandt de mest almindelige?

Rygning er klart den mest hyppige årsag når det kommer til KOL, og man mener at rygning kan forklare 8 ud af 10 tilfælde. Dog kan det ligeledes nævnes at en del udvikler tilstanden som følge af, at de har været udsat for stoffer på deres arbejdsplads, der er skadelige for lungerne.

ADD YOUR COMMENT