Astma-medication

Hvad er allergisk astma?

Hvad er allergisk astma?

Allergisk astma, der nogle gange betegnes som atopisk astma, er en kronisk, irriterende tilstand i lungerne, hvor der kronisk er inflammation i lungevævet. Allergien hænger sammen med, at der findes stoffer i miljøet, som ofte er luftbårne, omkring en person, der er grunden til inflammation i lungevævet. Eksempler på hvad der kan forårsage den allergiske reaktion kan blandt andet være følgende:

  • Græspollen
  • Birkepollen
  • Skimmelsvampe
  • Støvmider i boligen
  • Skade- og pelsdyr

Hvilke symptomer er der ved allergisk astma?

Når en person har allergi, hænger det sammen med at den persons immunforsvar reagerer kraftigt eller unormalt på noget i det omgivende miljø. Disse stoffer, som kaldes for allergener, er de stoffer, som er grundlaget for den allergiske reaktion. Det kan blandt andet være at der er kommet et givent stof ind gennem huden, eAstma-medicationller med luften som så indåndes, eller igennem det mad som bliver indtaget. Eksempler på allergener kan blandt andet være følgende, der har indvirkning på astma:

  • Pollen
  • Sporer fra svampe
  • Dyrehår

Hvad sker der under en allergisk reaktion?

Når et allergisk stof kommer ind i kroppen, opfatter kroppen det som om stoffet er farligt, selvom det ikke nødvendigvis er tilfældet. De allergiske stoffer starter herefter en irritation i det væv der påvirkes af allergenerne. Denne irritation er det som en person oplever som symptomer på allergi, hvilket for eksempel kan være besvær med at trække vejret, dannelse af slim og hoste.

Hvordan finder man ud af hvad man er allergisk over for?

Hvis man er opmærksom på, i hvilke forbindelser man har haft allergiske reaktioner, vil man sandsynligvis allerede være klar over, hvad det er man er allergisk over for. Det kan for eksempel være at man får symptomerne når man er i kontakt med pelsdyr. Når man har fundet ud af hvad man er allergisk over for, kan man herefter tage kontakt til en læge, der kan fortælle, hvordan man kan holde symptomerne nede. Lægen har dog også mulighed for at udføre en række tests, som kan be- eller afkræfte ens mistanke om allergi.

ADD YOUR COMMENT